Asociácia

mediátorov

Slovenska

Vás pozýva na odborné sympózium

Asociácia mediátorov Slovenska

Občianske združenie

  • Slowackého 5/A, 821 04 Bratislava
  • +421 905 661 273
  • info@amssk.sk
  • IČO: 31 817 611
Translate »