Asociácia

mediátorov

Slovenska

Vás pozýva na odborné sympózium

Organizačný výbor

Mgr. Petra Drgoňová
JUDr. Magdaléna Drgoňová
Mgr. Bernadeta Penttilä
PhDr. Denisa Morongová
PhDr. Ernest Kováč
Michal Totka

Translate »