Asociácia

mediátorov

Slovenska

Vás pozýva na odborné sympózium

Účastnícky poplatok

Ak sa prihlásite na sympózium a zaplatíte do 31.10.2019 poplatok je 60,-€
Pre riadnych členov Asociácie mediátorov Slovenska je poplatok 50,- €

Ak sa prihlásite na sympózium  a zaplatíte  po 31.10.2019 konferenčný poplatok je 70,-€ 
Pre riadnych členov Asociácie mediátorov Slovenska je konferenčný poplatok 60,- €.
 
Ak máte záujem iba príspevok uverejniť v recenzovanom zborníku, tak  poplatok za recenzné konanie a zverejnenie v zborníku je 20,- €. 

Ak máte záujem príspevok zverejniť aj indexovaných časopisoch dajte nám vedieť. 
Váš príspevok musí byť napísaný podľa predlohy, ako je uvedený v záložke „Publikácia príspevku“ a doručený emailom najneskôr do 10.11. 2019.

Možnosť prihlásiť sa je najneskôr do 20.11.2019, resp. do obsadenia.

Konferenčný poplatok treba uhradiť na účet: IBAN: SK61 1111 0000 0011 3749 9003, SWIFT: UNCRSKBX, UniCredit Bank. Platba v hotovosti nie je možná.

Kvôli identifikácii platby uveďte variabilný symbol 20192930 a v správe pre príjemcu je potrebné uviesť: Sympozium2019: Meno a Priezvisko
Z poplatku budú hradené materiály ku konferencii, tlmočenie, obed, certifikát a organizačné náklady spojené s konferenciou, coffebreak.

Ak máte záujem o večerný program s rautom poplatok je 15,- Eur. Túto sumu zaplaťte prosím osobitne na číslo účtu:   
IBAN: SK61 1111 0000 0011 3749 9003, SWIFT: UNCRSKBX,  UniCredit Bank.  Variabilný symbol: 20191213. Správa pre prijímateľa: Raut: Meno a Priezvisko.

 

Tešíme sa na stretnutie

 

Translate »